Budowa zbiorników wodnych oraz zagospodarowanie terenu do retencji

Budowa zbiorników małej retencji

Wykonujemy zbiorniki wodne do celów retencyjnych wody. Zadaniem zbiornika retencyjnego może być:

+ magazynowanie wody do celów gospodarczych lub przeciwpożarowych,
+ zatrzymanie jej na dłużej w obiegu do oczyszczenia i poprawy jej jakości,
+ do zmiany niekorzystego odpływu wód,
+ a także do poprawy lub ochrony warunków środowiska związnych z florą i fauną.


W Polce rośnie świadomość, jak ważne jest odpowiednie gospodarowanie zasobami wody.
Stworzono nawet programy, które dofinansowują budowe takich zbiorników oraz systemów nawodnieniowych w gospodarstwach rolnych.
Więcej informacji na temat dostępności dotacji uzyskasz w swoim urzędzie gminy lub w informatorach publicznych.


Gwarancja szczelności!